Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Washington konsensüsü'nden küresel mali krize mali disiplin ve türkiye'deki gelişmeler

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel ekonominin son 20 yıllını şekillendiren Washington Konsensüsü, 1980'li yıllarda Latin Amerika ülkelerinin ekonomilerini istikrarlı kılmaları için gündeme gelmiştir. Konsensüsün politika önerileri IMF ve Dünya Bankası gibi Washington merkezli kurumlar tarafından tüm gelişmekte olan ülkelere de önerilmiştir. Konsensüsün en önemli politika önerisi mali disiplindir. Konsensüse paralel uygulanan IMF politikalarında da bütçe açıklarından ve borç stokundan kaynaklanan krizlerin engellenmesi için mali disiplinin sağlanmasına öncelik verilmiştir. Türkiye'de uygulanan istikrar programları mali disiplini hedeflemesine rağmen yaşanan dönemsel krizler mali kırılganlığın devam ettiğini göstermektedir. Washington Konsensüsün aksine küresel mali krizle birlikte mali gevşeme Türkiye'de de etkisini göstermiş ve mali gevşemenin etkileri merkezi yönetim bütçesine ve orta vadeli programa yansımıştır. JEL Sınıflaması: E62, G01V

Özet İngilizce :

The Washington Consensus managing global economy last 20 years was initially considered to stabilize the Latin America economies countries in the 1980s. Consensus's policy recommendations have also been adopted by IMF and World Bank, and suggested for whole developing countries. The most important policy recommendation of the Consensus is fiscal discipline. Being consistent with the Concensus's policy recomendations, IMF policies have emphasized the fiscal discipline to prevent economic crises caused by budget deficit and debt stock. Even though Turkey's stabilization programs targeting to realize fiscal discipline, the occurrence of several economic crises points out the persistency of financial fragility in the Turkish economy. Contrary to the Consensus's policy recomendations, global financial crises encouraged expansionary fiscal policies in several countries, inclluding Turkey. Consequently, the effects of expansionary fiscal policy can be seen in the Turkish central government budget and mid-term programme. JEL Classification: E62, G01

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :