Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üretim işletmelerinde lojistik yönetimi faaliyetlerinde performans yönetimine bakış: beklenti-fayda farkı analizi uygulaması

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz ekonomik koşulları tüketicilerin beklentileri ve ürün özellikleri dikkate alınarak şekillenmektedir. Rekabet koşullarında yaratılan değerler yoluyla işletme yaşamının devamlılığının sağlanmasında lojistik faaliyetlerin performans düzeylerinin belirlenmesi önemli olmaktadır. Rekabet üstünlüğü sağlanması için lojistik faaliyetler içerisinde temel rekabetçi yeteneklerin belirlenmesi ve bu faaliyetlerin geliştirici yönetim yaklaşımlarından faydalanılarak performanslarının arttırılması gerekmektedir. Bu çalışmada üretim işletmeleri açısından önem taşıyan lojistik faaliyetlere yönelik performans yönetimi çalışmalarının kapsamı, faydaları ve örgütsel performansa olan etkileri beklenti fayda analizi temelinde incelenmektedir

Özet İngilizce :

Current economic conditions are embodied by considering consumer expectations and product features. It is important to determine the performance levels of logistic operations for providing the persistence of company's existence by means of values created in a competitive environment. It is necessary to determine the core competences in the logistic operations and to improve the performance of those operations by the enhancer management approaches for acquiring competitive advantage. In this study the scope and benefits of the performance management attempts aiming at the logistic operations which are critically important for manufacturing companies and its effects on organizational performance are investigated on an expectation utility analysis base

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :