Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üretici fiyatlarına geçiş etkisinde ara malları ithalatının rolü

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
527
DOI :
Özet Türkçe :

Döviz kuru değişimlerinin TÜFE ve ÜFE bazlı yurtiçi fiyatlara geçiş süreci, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan biri olmakla birlikte; mevcut çalışmalar, döviz kurunun yurtiçi üretim sürecinde ara malları ithalatı yoluyla yarattığı etkileri dikkate almaksızın, sadece para politikası açısından elde edilen kazanımları vurgulayan bir bakış açısına sahiptir. Bu çalışmanın amacı, döviz kurunun -ara malları ithalatı yoluyla- üretici fiyat endeksi üzerindeki geçiş (yansıma) etkisinin, vektör otoregresyon (VAR) yöntemi çerçevesinde tahmin edilmesi olup; kur değişimlerinin-ithal girdi kullanımı yoluyla-yurtiçi üretim maliyetleri üzerinde yarattığı etkinin, Türk Lirası'ndaki değerlenme olgusuyla birlikte önemli ölçüde yükseldiği saptaması yapılmaktadır.

Özet İngilizce :

The pass through process of exchange rate changes to domestic prices based on Consumer Prices Index (CPI) and Producer Prices Index (PPI) is the one of issues that emphasized importantly last years. However, related studies have a point of view that been highlighted achievements with regard to monetary policy, without judge the dimension of exchange rates-intermediate goods imports linkages of the issue. The aim of this study has been estimated the pass through effect of exchange rates on the PPI by means of the intermediate goods imports by using VAR methodology. The estimation results reveal that the pass through effect has increased due to appreciating Turkish Lira

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :