Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde teknoparklar, yönetimsel sorunları ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, TTEF1
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, üniversite-sanayi işbirliğinin yoğun olarak yaşandığı yerler teknoparklardır. Teknoparklar, bir üniversite veya araştırma kurumu öncülüğünde üretilen bilginin ticarileştirilmesine imkan sağlamak ve böylece katma değeri yüksek ürünler elde etmek suretiyle bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaç edinen; Ar-Ge ve inovasyon temelli işletmeleri bünyesinde barındıran, yönetici işletme tarafından yönetilen ve mevzuatında öngörülen bir takım destek mekanizmalarına sahip ortamlardır. Bu çalışmanın amacı, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yapılandırılan teknopark yönetimlerinin ve teknoparkta yer alan girişimci işletmelerin karşılaştıkları yönetimsel sorunların belirlenmesi ve etkin bir teknopark yönetimine ilişkin öneriler geliştirilmesidir. Araştırmanın evrenini; Ankara'daki üniversitelerin bünyesinde yer alan ve en az üç yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olan teknoparklarda kiracı konumunda bulunan girişimci işletmelerin üst düzey yöneticileri oluşturmaktadır. Evrenin tamamına anket uygulanmış ve dönüşümü sağlanan 124 anket değerlendirme kapsamına alınmıştır. Araştırma sonucunda, girişimci işletme üst düzey yöneticilerinin teknopark yönetimlerinin sundukları hizmetleri yeterli bulmadıkları ve yeterince yararlanmadıkları saptanmıştır. Ayrıca teknoparklar bazında da hizmet sunumları ve girişimcilerin yararlanma düzeylerinde farklılıklar olduğu belirlenmiştir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Nowadays technoparks are the places where universityindustry cooperation has been established. Technoparks are the places which aim to commercialize the knowledge which has been produced under the leadership of university or research institution, and thus to obtain high value added products to contribute the development of the region and country; which incorporate R & D and innovation-based businesses, and managed by business manager of the team and have support mechanisms. Main purpose of this study is to determine the administrative problems which are faced by entrepreneurial companies and technopark administrations that are configured within the scope of university-industry cooperation. The research population constitutes of senior executives of entrepreneurial companies located within the universities of Ankara and have been active in at least three years in the position of technopark tenants. Applied to the entire universe, only 124 survey have been taken into cosideration and included in the evaluation. As a result, it has been seen that business entrepreneur and senior managers think that services are insufficient and they cannot get enough benefit out of them. In addition to this, it has been determined that there are differences on the level of benefits that entreprenuers get out of the services offered on the basis of technoparks.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :