Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ülkelerin marka kişiliği üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversites1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde markanın pazarlamanın en önemli konularından biri haline gelmesi uygulama alanını da genişletmiş; birey, fikir, olgu ve ülke gibi konuları da kapsar hale gelmiştir. Eğer ülkelerin markaları olabiliyorsa, tıpkı ürünlerin markalarının kişiliği olduğu gibi ülkelerin de marka kişilikleri olabilir. Bu çalışmada da ülke marka kişiliğini oluşturan boyutlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda yapılan ön araştırmalar doğrultusunda belirlenen ülkelerden ( Japonya, İtalya, Almanya, A.B.D., Çin ve Fransa) hareketle ülke marka kişiliği boyutları saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada veriler internet yoluyla yapılan anket yardımıyla toplanmıştır. Cevaplayıcıların her biri tesadüfi olarak sadece bir ülkeyle ilgili anket formunu cevaplandırmıştır. Araştırmaya katılan 435 kişinin cevapları analize dahil edilmiştir. Ülkelerin marka kişiliğini ölçmeye yönelik 65 sıfattan oluşan yedili boyutsal ayırma ölçeği kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda dokuz faktör bulunmuştur. Buna göre araştırmada ülke kişiliğini belirleyen boyutlar “samimi, heyecanlı, sosyal, yeterli, çağdaş, etkileyici, güvenilir, duyarlı-narin, özgün”dür ve ürün marka kişiliği boyutlarından daha fazla sayıdadır.

Özet İngilizce :

Branding has become one of the most important subjects in marketing both in academic and business world. Branding has not only applied to goods and services, it has also used in person, an opinion and place such as country, region, city marketing. Therefore one can talk about brand personality of countries similar to product brand personality. This study aims to determine brand personality dimensions of six countries namely Japan, Italy, Germany, United States of America, China and France for Turkish people. Data were collected through internet survey. Respondents randomly answered the questionnaire only for one country. 435 responses were included in study. Total of 65 adjectives on seven points semantic differential scale were used to measure brand personalities of countries. Factor analysis resulted with 9 significant factors. These are namely “sincerity, excitement, social, competence, contemporary, impressive, trusty, sensitive-delicate, original” and more than product brand personality dimensions

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :