Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'deki yerel yöneticilerin benimsedikleri liderlik tarzlarına göre boyun eğici davranışlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
647
DOI :
Özet Türkçe :

Liderlik alanında yapılan çalışmalarda genellikle liderlerin demokratik, otokratik ve serbestiyetçi liderlik tarzlarından hangisini benimsedikleri araştırılmıştır. Özellikle siyasi liderlerin, bireysel davranışlardan boyun eğici davranış sergileyip sergilemedikleri ile ilgili araştırmalara rastlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı, siyasi liderlerin, otokratik, demokratik ve serbestiyetci liderlik tarzlarından benimsedikleri liderlik tarzına göre boyun eğici davranış gösterip göstermediklerini incelemek ve eğitim, yaş, siyasi deneyim ve mensubu oldukları siyasi parti gibi özelliklere göre boyun eğici davranış göstermede farklılık gösterip göstermeyeceğini araştırmaktır.. Yapılan çalışmanın sonunda belediye başkanlarının genel olarak boyun eğici davranış göstermedikleri, fakat demokratik ve serbestiyetçi liderlik tarzının benimseyenlerin otokratik liderlere göre boyun eğici davranış göstermeye daha meyilli oldukları görülmüştür. Eğitim, yaş, siyasi deneyim ve mensubu olduğu siyasi partinin de boyun eğici davranışlar açısından farklılıklar oluşturduğu görülmüştür

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Studies on Leadership focused on which of the following among autocratic, democratic and laissez-faire leadership styles are adopted by leaders. There weren't any study has seen that focused on whether political leaders or managers show any submissive behavior or not. The aim of this study is to examine whether political leaders show any submissive behavior or not based on their leadership styles which are autocratic, democratic and laissezfaire.. The research results show that, the mayors do not show any submissive behavior in general, but it was seen that the mayors who adopted democratic and laissez-faire leadership style are more inclined to show submissive behavior than autocratic leadership style. Research results also show that education, age, experience, political party affiliation creates differences in submissive behavior of political leaders

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :