Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki seyahat acentalarının performans değerlendirmelerinde etkili olan faktörler

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmecliği ve Otelcilik Yüksekokulu1, Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu2
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Türkiye'deki A Grubu Seyahat Acentası yöneticilerinin işletmelerinin performanslarını değerlendirdikleri süreçte hangi faktörleri dikkate aldıklarını belirlemek ve literatürde yer alan güncel performans değerleme modellerinin sahip olduğu faktörlerle belirlenen boyutların ne ölçüde örtüştüğünü ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini yıllık bir milyon amerikan doları ciro yapan A Grubu Seyahat Acentaları oluşturmaktadır. Evrenin ulaşılabilir büyüklükte olması nedeniyle tam sayım yöntemi örneklem yöntemi olarak kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda yapılan literatür incelemesi sonrasında iki temel bölümden oluşan anket formu oluşturulmuştur. İlk bölüm, yöneticilerin seyahat acentalarında performans değerlendirme uygulamalarına ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik ifadeleri içerirken, ikinci bölüm demografik soruları içermektedir. Veriler, yüzde ve frekans gibi tanımlayıcı, faktör analizi gibi keşfe yönelik istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular araştırma kapsamındaki seyahat acentalarının performans değerleme sürecinde müşteri memnuniyeti, çalışanlar, çevre ve finansal faktörleri dikkate aldıklarını ortaya koymaktadır. Bu yönüyle güncel performans modelleri ile karşılaştırıldığında örtüşen değerlendirme süreçleri, öğrenmegelişme ve yenilik faktörlerini içermemesi açısından eksiklik içermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine which factors the group A travel agency managers take into consideration in the period of evaluating the performance of their organizations and to compare the factors existing in the performance evaluation models in the literature with the determined ones. The space of the study involves the A group travel agencies which have a turnover of $1000000. Since the space is of attainable size, the whole space was used as the sampling method. To collect data for the study, the survey technique was used. Having studied the literature, a survey form which consists of two parts was prepared. While the first part includes the statements of the managers related to the performance evaluation implementations in the travel agencies, the demographic questions are involved in the second part. The data obtained was analyzed through descriptive statistical techniques such as percentages and frequencies as well as explorative statistical techniques such as factor analysis. The findings obtained demonstrate that the travel agencies involved in the study consider the customer satisfaction, the employees and the environmental and financial factors during the performance evaluation. Compared with the existing performance models, the factors considered by the travel agencies have some deficiencies as they do not have training and development and innovative factors.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :