Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'deki otomotiv firmalarının sermaye yapısına göre etkinlik analizi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bolumu1, Erciyes Üniversitesi İİBF İktısat Bolumu2
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada Türkiye’deki otomotiv sektörü içinde faaliyet gösteren ve ilk 500’e giren firmaların etkinliği, sermaye yapılarındaki farklılıklar dikkate alınarak analiz edilmistir. Sermaye yapılarına göre firmalar 4 ana gruba ayrılmaktadır: Kamu, yerli, yabancı ve karma sermayeli firmalar. Karma sermayeli firmalar da kendi arasında çoğunluğu yerli ve yabancı diye iki alt gruba ayrılmaktadır. Etkinlik analizlerinde non-parametrik matematiksel programlama modeli olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıstır. Analizde girdi olarak net aktifler, öz sermaye ve çalısan sayısı; çıktı olarak ciro, kar ve ihracat değiskenleri kullanılmıstır. Analiz sonrasında sadece 6 firmanın diğerlerine kıyasla etkin olarak çalıstığı ortaya çıkarken; bunların 3’ü yerli, 2’si yabancı ve 1’i de karma sermayelidir. Etkin firmalar arasında kamu firmaları yer almamaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, the efficiency of Turkish automotive firms in top-500 according to ISO is examined by taking care of the differences in their capital structure. Firms are divided into 4 groups in terms of capital structure. These are public, domestic, foreign, and mixed capital firms. Mixed capital firms also are divided into 2 sub-groups as domestic-weighted owned capital and foreign-weighted owned capital firms. Data Enveleopment Analysis technique (DEA), non-parametric mathematical programming model, is used to compare firm’s efficiencies in the study. Input variables of the model are net assets, equity capital, and the number of employee, and output variables are endorsement, profit, and exports. As a result of the study, it is found that only 6 firms work more efficient than the others. In efficient firms, three of them domesticly owned capital firms, two of them foreign owned capital firms and one of them mixed capital firms. Public capital firms are not efficient.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :