Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yükseköğretimin dış çevre analizi ve pamukkale üniversitesi’nin rekabet edebilirliği

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı, Türkiye'de Yükseköğretimin değişik kıstaslar açısından dünyadaki yerini belirlemek ve mevcut durumunu analiz etmektir. Pamukkale Üniversitesini; yakın çevresinde bulunan ve kuruluş yılları itibariyle aynı olan rakip üniversitelerle karşılaştırarak, seçilmiş faktörler açısından rekabet edebilirliğini değerlendirmek çalışmanın ikinci amacıdır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. YÖK'ün ve üniversitelerin resmi raporları ve web adresleri temel alınmış, bazı kurum ve kuruluşların yayınlarından yararlanılmıştır. Daha sonra, Pamukkale Üniversitesi, rakip üniversitelerle birlikte farklı açılardan incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, Türkiye'de Yükseköğretim'in dünya sırlamasında geride kaldığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine Turkey's position in the world in terms of Higher education through different criteria and to analyze its current status. Evaluating the competitiveness of Pamukkale University in terms of selected factors by comparing with the competitor universities in the neighborhood with similar dates of establishment is the second aim of this study. The qualitative method has been used in the study. YOK and universities' official reports and their web addresses have been taken as the basis, and the publications of some institutions and establishments have been used. Afterwards, Pamukkale University has been examined from different perspective together with the other universities. As a result of the study, it has appeared that higher education in Turkey falls behind the world-ranking.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :