Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yabancı doğrudan yatırımların istihdama etkisi: zaman serisi analizi

Yazar kurumları :
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye'de yabancı doğrudan yatırımların(YDY) istihdama etkisi analiz edilmiştir. 1980-2011 dönemi verilerinin kullanıldığı analizde ADF birim kök testi, PP birim kök testi, Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye'de YDY girişi ile istihdam arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Bir diğer ifadeyle, "YDY ile istihdam hacmi arasında pozitif ilişki vardır." hipotezin geçerliliği Türkiye için doğrulanamamıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the effect of foreign direct investment (FDI) on the employment in Turkey has been analyzed. The analysis used data from the period 1980-2011, the ADF unit root test, the PP unit root test, Johansen cointegration test and Granger causality tests has been applied. According to analysis results, there is no a significant relationship between FDI inflow and employment in Turkey. In other words, "There is a positive relationship between the FDI inflow and employment.", the validity of this hypothesis has not been confirmed for Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :