Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kuru kayısı üretim ve pazarlama problemleri ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akçakoca MYO1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın teorik kısmında Türkiye'de üretilen yaş ve kuru kayısı hakkında genel bilgiler verilmektedir. Araştırmanın amacı kayısının üretim ve pazarlanma problemlerini belirlemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Ayrıca, kayısı üretim ve pazarlama problemlerinin işletmelerin türlerine ve hedef pazarlarına göre farklı algılanıp algılanmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada veriler yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 12.00 paket programında değerlendirilmiştir. ANOVA analizi ile işletmelerin problemleri algılamalarında farklılık olup olmadığı belirlenmiştir. İşletmelerin türlerine ve hedef pazarlarına göre üretim ve pazarlama problemlerini farklı algıladıkları saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In the theoratical part of the study some general information about fresh and dried apricot production is given. The aims of the study are to determine the problems in the production and marketing of apricot and suggest some solutions to the problems. Another aim is to manifest whether the production and marketing problems are perceived differently or not related to target markets and type of the companies. Data are collected through face to face questionaire method. The data are evaluated by using SPSS 12.00 software. Whether there is a diffence between the companies' perception of problem is determined by ANOVA analysis. It is determined that companies percieved the problems differently related to target markets and type of companies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :