Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de gibson çelişkisinin geçerliliği: ekonometrik bir analiz (1970-2009)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi için Gibson Çelişkisi'nin geçerliliğini test etmektir. 1970-2009 dönemini kapsayan bu çalışmada, tüketici fiyat endeksi ve nominal faiz oranı değişkenleri kullanılmıştır. Fiyat seviyesi ve faiz oranı arasındaki ilişkiler, Johansen eşbütünleşme analizi ve hata düzeltme modeli kullanılarak ekonometrik açıdan analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde fiyat seviyesi ve nominal faiz oranı arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri, fiyat seviyesi ile faiz oranı arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada yapılan tüm analizler, Gibson Çelişkisi'nin Türkiye için geçerli olduğuna işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to test the validity of Gibson Paradox for Turkish economy. In the study, covering 1970-2009 period, consumer price index and nominal interest rate are used. The relationships between price level and interest rate are analyzed econometrically by employing Johansen cointegration analysis and error correction model. According to the results, there is a positive and statistically significant relationship between interest rate and price level in the long run. Furthermore, error correction-augmented Granger causality tests show that bi-directional causality exists between price level and interest rate. As a result, all analyses made in the study reflect that Gibson Paradox is also valid for Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :