Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de finansal göstergeler üzerinde politik denge oluşumlarının etkileri

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, tek partili ve çok partili hükümetlerin oluşumları, meclisteki sandalye sayıları, meclis aritmetiğinin oylamaya katılan seçmenlerin ne kadarının oylarıyla oluştuğu bağlamında politik denge oluşumları ile politik dışsallıklar ve bunlara bağlı olarak ifade edilebilecek olan politik meşruluğun finansal göstergeler üzerindeki olası etkilerini üç temel hipotez ile test etmektir. En küçük kareler (EKK) yöntemi tahminlemesiyle ulaşılan bulgulara göre, koalisyon hükümetlerinin finansal göstergeler üzerinde negatif etkisinin olduğu, buna karşın hükümetin karar almadaki temsil gücü arttıkça finansal göstergelerin bundan pozitif etkilendiği sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, finansal piyasaların siyasi otoritenin meşruluğundan ziyade hükümetin karar alma sürecindeki temsil gücünden pozitif etkilendiğini, buna karşın meclisteki denge oluşumlarının finansal piyasalara risk ve belirsizlik yükleyerek, negatif yönde etkilediğini ileri sürebiliriz. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to test the potential impacts of political balance formations (in the context of single/multi-party government formations and the number of seats held in the parliment by government and with what percent of votes of election participants the government has those seats), political externalities, and political legitimacy of the government on financial indicators via three main hypotheses. According to results, estimated by Ordinary Least Square (OLS) method, coalition governments have negative impacts on financial indicators whereas as government's representative power in decision making increases financial indicators have been positively affected from that. In that sense we can claim that financial markets have been positively affected from the increase in government's representative power in decision making rather than political authority's legitimacy and that the balance formations in the parliment by inducing risk and uncertainty to financial markets negatively affect financial markets

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :