Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de elektronik ticaretin muhasebeleştirilmesine ilişkin uygulama önerileri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
518
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, toplumun her kesiminde bilgisayarın hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması elektronik ticaret kavramının önemi arttırarak, adeta günümüz işletmeciliğinin yükselen bir yıldızı haline getirmiştir. Elektronik ticaret, ürünlerin bilgisayar ağları aracılığı ile üretiminin, tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının yapıldığı bir iş etkinliği olup; yazılı metin, ses ve video görüntülerinin sayısal forma dönüştürülerek işlenmesini ve iletimini içermektedir. Ticari faaliyetleri destekleyici nitelikteki eğitim, reklam, tanıtım, kamuoyunu bilgilendirme gibi amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda yapılan işlemler de elektronik ticaretin kapsamında bulunmaktadır. Hızla yükselen elektronik ticaret teknolojisi klasik yöntemlerle satış veya alış yapan kişi ve kuruluşların dikkatini bu teknolojiye çekmiştir. Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler karşısında, özelikle vergi ve muhasebe alanında mevcut yasal düzenlemeler yetersiz kalmaktadır. Bu noktadan hareketle yapılan çalışmada elektronik ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar irdelenerek, uygulama önerilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, along with developments in information and communication technologies, computers have become one of the most essential parts of our lives literally at every section in our society. This has really increased the importance of the term, electronic commerce, and made it a rising star of contemporary business. Electronic commerce is a business activity in which products are being made, advertised, purchased and delivered through computer networks. It includes the transmission and the process of digitized written scripts, audios and videos. The electronic processes supporting commercial activities such as education, advertising, and publicizing also fall within the scope of electronic commerce. Emerging at such a rapid pace, e-commerce technology has attracted the attention of a great number of people or companies that purchase or sell things with conventional methods. None the less, the present legal arrangements, particularly in taxation and accounting areas, are quite inadequate to meet those rapid advancements in information and communication technologies.In this study, the issues encountered in accounting for e-commerce transactions will be discussed and application suggestions will be put forward.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :