Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de ekonomik büyüme ve cari işlemler dengesi ilişkisi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ekonomik büyüme ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişki 1991:4-2005:4 dönemini kapsayan üçer aylık verilerle Türkiye ekonomisi için tahmin edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki, Granger nedensellik ve VAR analizleri ile araştırılmıştır. Ekonometrik analizler, büyüme oranı ile cari işlemler dengesi arasında, büyüme oranından cari işlemler dengesine doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğunu ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the relation between economic growth and current account balance has been analyzed by the quarterly data in the 1991:4- 2005:4 period for the Turkish economy. The relation between the variables has been analyzed by Granger causality and VAR analyses. Econometric studies show that there is a one way relation from the growth rate to the current account deficit.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :