Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de dışa açıklık ve ekonomik büyüme

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi BMYO1
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, 1989:Q1- 2003:Q4 dönemini kapsayan verilerle dışa açıklık ve ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkilerini ve dinamik etkileşimleri VAR ve varyans ayrıştırması yöntemlerini kullanarak araştırmıştır. Dışa açıklık değişkenleri olarak, dış ticaret hacminin ve ithalatın RGSMH’ya oranları ile ihracat artışı kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlar dışa açıklık ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, büyüme ve ithalat arasında çift yönlü, ithalattan ihracata ve ihracattan büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, içsel büyüme teorilerinin öne sürdüğü dışa açıklığın ekonomik büyümeyi arttıracağı hipotezini desteklemektedir

Özet İngilizce :

This study investigated causality relationships and dynamic interactions between openness and economic growth by using VAR and variance decompositions for 1989:Q1-2003:Q4. We used the rate of foreign trade and imports in GDP and exports growth as an openness variable. Results of the analysis denote there are bi-directional causality relationships between openness and economic growth. Besides, we determined there are bi-directional causality relationships between economic growth and imports, and unidirectional causality from imports to exports and from exports to economic growth. Results of the study uphold the hypothesis that the openness increase economic growth is put forward by endogenous growth theories.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :