Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de azgelişmiş bölgelerin kalkindirilmasinda bölgesel kalkinma ajanslari ve trb1 bölgesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Çalışmaları, Cumhuriyetin kuruluşundan beri süregelmektedir. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının (BKA) kurulması fikri de 1930’lu yıllara rastlamaktadır. BKA’ların kuruluş amacı, kamu kesimi, özel kesim ve STK arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamaktır. Aynı zamanda yerel potansiyel harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma plân ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve böylece bölge içi gelişmişlik farkını azaltmaktır. Küreselleşen dünyada ve yeni ekonomik düzende firmalar değişen teknoloji ve rekabet koşullarında sürekli
olarak değişmek ve koşullara uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. Bu durum zorunlu bir değişim ve gelişim anlamına gelmektedir. Çalışmamızda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sosyo-ekonomik kalkınması incelenirken iki başlık üzerinde durulacaktır. Birincisi, bölgeye ait sosyo-ekonomik analizlerin yapılması, ikincisi ise sektörlerin analizlerinin yapılmasıdır. Sektörel analizler; tarım, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri başlıkları altında incelenecek ve bu sektörlerin kalkındırılmasında Kalkınma Ajansların önemi vurgulanacaktır.

Özet İngilizce :

In Turkey regional development studies have been going on since the founding of the republic. The idea of establishing the regional development agencies (RDA) coincide with the 1930s. The purposes of establishment of the RDAs are, developing the cooperation of public sector, private sector and NGOs, ensuring on-site and the efficient use of resources, accelerating regional development, ensuring the sustainability of regional development, reducing development disparities within the region. In globalized world and in new economic regulation, in changing technology and competition conditions, firms must constantly change and adopt to the conditions. This means a necessary change and development. In this study, as investigating Eastern and Southeastern Anatolian regions’s socıo-economical development, two topic will be elaborated. First, making analysis of regions socıo-economy and the second developing analysis of sectors. Sectoral analysis will be examined under agricultura, ındustry, constraction, trade and labor services subtopics,and we will emphasis importance of Development Agencies at development of those sectores.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :