Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de 2000 sonrasi uygulanan para politikası stratejilerinin makroekonomik performanslarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

2000’li yıllara kadar enflasyonla mücadelede, genel olarak parasal hedeflemeyi uygulayan Türkiye, sonraki sekiz sene içerisinde döviz kuru hedeflemesi, 2001 krizini içeren geçis dönemi, örtük ve açık enflasyon hedeflemesi olmak üzere dört ayrı dönem geçirmistir. 2000’li yıllardan sonra yasanan bu hızlı değisim süreci, Türkiye’yi para teori ve politikası bakımından tam bir deney alanı haline getirmistir. Çalısma, sekiz yıl içerisinde yasanan bu dört ayrı dönemin makroekonomik performanslarını değerlendirmektedir. Çalısmadan elde edilen bulgular, 2004 yılının Türkiye’de enflasyon ataleti, beklentiler ve kredibilite anlamında önemli bir kırılma yılı olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, çalısma 2004 yılı sonrası dönemde enflasyon ve üretim değiskenliğinin en az olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Turkey, which implemented monetary targeting generally in order to struggle with the inflation until the 2000s, has experienced four different eras in the following eight years, as exchange-rate targeting, transition period including the crisis in 2001, implicit inflation targeting and lastly explicit inflation targeting. The rapid transition period experienced after the 2000s made Turkey a complete experimental field in terms of monetary theory and policy. The paper evaluates the macroeconomic performances of these four different eras experienced in the last eight years. The outcomes of the paper puts that the year 2004 is an important breaking year in terms of inflation persistency, expectations and credibility in Turkey. Moreover, the paper points out that in the period after 2004, the volatilities in the inflation and production are in their lowest levels. Jel: E52, E58

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :