Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ve avrupa birliği şeker sanayilerinin etkinlik karşılaştırması 1990-2005

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

AB’ye aday ülke olan, Türkiye’nin, Birliğe entegrasyon sürecinde, şeker sanayisinin, Birliğin şeker sanayisiyle rekabet edebilecek kapasitede olup, olmadığını belirlemek için bu çalışma yapılmıştır. Bu amaçla, AB15 ve Türkiye şeker sanayilerinin üretim etkinlikleri ve toplam faktör verimlilikleri analiz edilmiştir. 1990-2005 yılları arasındaki dönemde, AB15 ve Türkiye şeker sanayilerinin fabrika üretim miktarları, günlük maksimum pancar işletme kapasiteleri ve işgücü miktarları veri olarak ele alınmıştır. Bu verilerle, önce, AB15 ve Türkiye şeker sanayileri üretim etkinlikleri, Veri Zarflama Analizi (VZA) ile elde edilmiştir. Türkiye üretim etkinliği açısından en etkin ülkeler arasında yer almıştır. Daha sonra, elde edilen etkinlikler, dinamik anlamda Malmquist Endeksi’yle incelenerek Toplam Faktör Verimlilikleri’ndeki değişimler (TFPC) hesaplanmıştır

Özet İngilizce :

This study has been carried out in order to determine whether the sugar industry in Turkey is capable of being in competition with the sugar industry of the Union within the integration period of Turkey which is a candidate member for European Union. For this reason, the production activities and total efficiencies of the sugar industries of EU15 and Turkey have all been analyzed. Within the period between the years 1990-2005, factory production amounts, maximum capacities of daily sugar beet processing and the labour force have been taken as data. First of all, the production activities of the sugar industry within EU 15 and Turkey have been obtained with the method of Data Enveloping Analysis (DEA). Turkey became one of the countries having an efficient level of production activities. Obtained activities have then been investigated with Malmquist Index in respect to dynamics and Total Factor Productivity Changes (TFPC) have been calculated

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :