Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye-suriye dış ticaretinin sektörel analizi

Yazar kurumları :
Rize Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
832
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye 24 Ocak 1980 tarihinde aldığı kararlar doğrultusunda ekonomik büyümenin ve kalkınmanın motorunu dışa açık büyüme modeli olarak belirlemiş ve bu bağlamda ihracata yönelik sanayi stratejileri uygulamaya başlamıştır. Zaman içerisine dış ticaret yapısında meydana gelen pozitif değişiklikler, dış ticaret hacmini sürekli arttırmıştır. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye-Suriye dış ticaretini mal grupları bazında analiz etmektir. Bu bağlamda, Türkiye'nin "Komşularla Sıfır Problem" politikasının dış ticaret üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Analizde Geniş Ekonomik Kategorilere göre Sınıflandırma (BEC) ve Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırılması (SITC) kullanılmış, Türkiye Suriye arasındaki rekabet gücünün ölçülmesi için ise Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) indeksi hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, Türkiye SITC sınıflandırılması bazında 2 numaralı mal grubu hariç, diğer mal gruplarının tamamında Suriye pazarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.

Özet İngilizce :

In accordance with decisions taken on 24 January 1980, Turkey has implemented the outward-oriented growth model as an engine of economic growth and development, and has started to develop export-oriented industrial strategies. Over time, positive changes have occurred in Turkey's foreign trade structure and its foreign trade volume has steadily increased. The main purpose of this study is to analyze the Turkey-Syria's foreign trade on the basis of commodity groups. In this context, the effects of Turkey's policy of "Zero Problems with Neighbors" on foreign trade have been emphasized. The Classification by Broad Economic Categories (BEC) and the Standard International Trade Classification (SITC) were used in the analysis, and the Revealed Comparative Advantage (RCA) index was calculated to measure the strength of competition between Turkey and Syria. As a result of the analysis, Turkey has had the comparative advantage in all other commodity groups on the basis of SITC classification in the Syrian market; except for number 2 commodity group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :