Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye imalat sanayinde mekansal komşuluk ilişkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Bölgesel kalkınmayı sağlamak için belirli merkezler seçilerek az gelişmiş yörelerin de ilerlemesi sağlanmaktadır. Türkiye'de de bu şekilde bir uygulama yapılmıştır. Bu kapsamda bu çalışmada bu yöntemin başarılı olup olmayacağı veya başarılı olup olmadığını ölçmek için en uygun yöntemlerden birisi olan Spatial Modeller kullanılmıştır. Veri seti illere göre 1993-2001 yıllarına serilerden oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre komşuluğun dışsallık yarattığı analitik olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In order to achieve regional development, certain centers are chosen to manage improvements in less developed regions. Turkey has experienced this regional development strategy as well. In this study spatial models are used to find out if this development strategy has been successful for Turkey or not. The data set period is from 1993-2001. Consequently it is determined that contiguity makes externalities.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :