Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ekonomisinde genel bütçe vergi gelirleri içinde dolaysız ve dolaylı vergiler (1995-2005)

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde 1995-2005 yılları arasında yaşanan ekonomik değişimler ve bütçe açıklarına bağlı olarak vergi sisteminde görülen değişimlerin dolaylı dolaysız vergiler açısından değerlendirilmesidir. Türkiye ekonomisi genel bütçe vergi gelirlerindeki genel eğilim dolaysız vergilerden dolaylı vergilere geçiş yönündedir. Dolaysız vergiler içinde yer alan gelir vergisi ülkelerin temel gelir kaynağını oluştururken, pek çok ülkede tüketim vergilerine doğru bir kayış gözlenmektedir. Genel bütçe vergi gelirleri içinde gelirden alınan vergilerdeki düşüşle birlikte, gelir vergisinin oluşumunda kesinti sureti ile alınan vergilerin toplam gelir içindeki payının artması, vergi adaleti açısından farklı sonuçlar ortaya çıkarmakta ve konunun önemini artırmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate the changes in Turkish tax system in terms of indirect-direct taxes in the light of economic developments and budget deficits between the years 1995 and 2005 in Turkey. The general tendency for budget revenues in Turkish economy is towards to indirect taxes from direct taxes. While the income tax which is a part of direct taxes is the primary tax revenue of countries', there is a movement towards to indirect taxes in many countries. Besides this structural change in tax systems, the share of taxes which are collected at source has been increasing in the total tax revenue. The increasing importance and the share of income tax witholding creates some different results in terms of tax equity.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :