Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ekonomisinde enflasyon ve reel milli gelir arasındaki çevrimsellik ilişkisi üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü1, Doktora Öğrencisi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
615
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmamızda reel gelir ve enflasyon arasındaki çevrimsellik özellikleri bazı çağdaş filtreleme yöntemleri kullanılarak Türkiye ekonomisi koşullarında incelenmeye çalışılmaktadır. 1987Q1-2007Q2 inceleme dönemi için elde ettiğimiz bulgular, çevrimsel reel gelir bileşeninin iş-çevrimi dalgalanmalarının kalıcılığını yansıtabilecek şekilde güçlü ve pozitif bir ardışık bağımlılık gösterdiğini, reel çıktının oldukça yüksek bir oynaklık (volatility) derecesine sahip olduğunu ve aynı zamanda enflasyon ile reel gelir arasındaki ters-çevrimsel bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi koşullarında reel gelirde gözlenen çevrimsel-temelli dalgalanmaların ekonominin maruz kaldığı arz-temelli bazı şoklar yüzünden meydana gelmiş olabileceği şeklinde bir çıkarsamaya ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In our paper, the cyclical properties between real income and inflation in the Turkish economy have been tried to be examined by use of some contemporaneous filtering techniques. Our findings considering 1987Q1- 2007Q2 investigation period reveal that the cyclical real income component has a strong and positive autocorrelation that reflects the persistence in business cycle fluctuations, and that real output has a high degree of volatility, and also that there exists a counter-cyclical relationship between inflation and real income. All in all, we infer that the cyclical-based fluctuations observed on the real income in the Turkish economy might have been occured due to some supply-based shocks that the economy have been experienced.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :