Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ekonomisi için alternatif çekirdek enflasyon ölçütleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Üniversitesi Giresun İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Literatürde bir çok alternatif çekirdek enflasyon ölçüm yöntemi vardır. Bu durum politika uygulamaları için kullanılacak çekirdek enflasyon ölçütü yada ölçütleri için bir seçim yapılması ihtiyacını doğurmaktadır. Ülkemizde de, TC. Merkez Bankasının enflasyon hedeflemesini benimseme planları çerçevesinde, uygun bir çekirdek enflasyon ölçütünün yada ölçütlerinin belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Çalışmada, Türkiye ekonomisi için istatistiksel yöntemler vasıtasıyla elde edilen çekirdek enflasyon ölçütleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, dört kriter açısından yapılmıştır; (1) sapmasızlık, (2) değişkenlik, (3) dışsallık ve (4) geçici değişimlerin dışlanma başarıları. Bulgular dışlama yöntemiyle elde edilen çekirdek enflasyon ölçütlerinin daha başarılı olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

There are many alternative measures of core inflation in the literature. This stiuation reguires that the measure or measures of core inflation which is used for policy applications is need to choice. In our country, in point of Cental Bank's plan to adopt inflation targeting, measure or measures of appropriate core inflation is need to be determined. In this study, it has been compared measures of core inflation produced by statistical approach. Comparison is made by four criteria: (1) unbiased, (2) volatility, (3) exogenity and (4) achievement of exluding temporary change. The findings showed that core inflation produced by excluding approach is more efficient than other statistical approaches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :