Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk sosyal güvenlik sisteminin afetler karşisindaki durumu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, afetlerin yol açtığı hasarlar nedeniyle yardıma muhtaç hale gelen kişiler için yapılan yardımların sosyal güvenlik sistemi içerisindeki durumunu incelemektir. Afet sonrasında yapılan yardımlar, sosyal güvenlik sistemi içerisinde daha çok, primsiz rejimi oluşturan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler yoluyla karşılanmaktadır. Ancak primsiz rejimin yanı sıra primli rejim kapsamında yapılan birtakım yardımlar da mevcuttur. Söz konusu bütün bu yardımlar, genellikle “muhtaçlık” olgusuna bağlanmış dolaylı yardımlardır ve mevzuatın farklı yerlerinde saklı haldedir. Afet sonrasında söz konusu dolaylı yardımların gerçekleştirilebilmesine bu durumun yol açtığı zorluklar nedeniyle, daha çok anlık idari kararlar ile yardımlar yapılması yoluna gidilmektedir. Çalışmada afet yardımları konusundaki mevzuatın çerçevesi ve mevzuat dağınıklığının yarattığı olumsuzluklar incelenmiştir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the status of the reliefs activities for the people who became helpless because of the disasters within the social security system. Post-disaster reliefs are sponsored within social services mostly by means of social security system without social contributions and with a minimum amount of social contribution. These reliefs are mostly indirect and contributed to a ‘state of neediness’, and defined in several laws and regulations. As a result, in order to provide the so called indirect reliefs after disasters instantaneous governmental decisions are needed. In order to resolve this diversity of regulations, a “Disaster Assistance Law” should be prepared.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :