Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm – ekonomik büyüme ilişkisi: sektör bazında bir inceleme

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, turizm gelirlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini sektör bazında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla toplam ve turist başına düşen turizm gelirlerinin reel GSMH, tarım, sanayi ve hizmet sektörleri üzerindeki uzun ve kısa dönem etkileri sınanmıştır. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri yardımıyla durağanlığı test edilen söz konusu değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkileri sınamak amacıyla, Granger (1969) nedensellik testi kullanılmıştır. Bununla birlikte ilgili değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkiler ise, Engle-Granger (1987) ve Johansen-Juselius (1990) koentegrasyon yöntemi ile ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to investigate the effects of tourism incomes on economic growth. For this purpose, short and long run effects of total and per capita tourism income on real GNP, agriculture, industry, and service sectors have been tested. Granger (1969) causality test has been used to examine short run relations between the variables. The stationarity test of the variables has been done by using Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests. Also long run relations between the variables have been investigated by Engle-Granger (1987) and Johansen- Juselius (1990) cointegration methods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :