Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin ürün tercihinde rol oynayan ürün menşeinin, marka, fiyat ve kalite değişkenleri açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı müşterilerin satın alma tercihlerinde ürün menşeinin etkisini irdelemek, yerli ve ithal ürünlerin tercihinde rol oynayan faktörlerin önem derecesini karşılıklı kıyaslama yöntemiyle belirlemektir. Bu amaçla, Trabzon’da yaşayan 381 kişi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada dört ürün özelliği ele alınmıştır; menşe, kalite, marka ve fiyat. Çalışmada dört hipotez oluşturulmuş ve hipotezlerin testinde konjoint analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ürün menşe faktörünün ürün tercihinde önemli bir özellik olduğu bulunmuştur. Bunun yanısıra, ithal ve yerli menşeli ürünlerin tercih edilme açısından karşılaştırıldığında, fiyat, kalite ve marka faktörlerinin değişik etkilere sahip olduğu tespit edilmişti

Özet İngilizce :

Aim of this research is to investigate the effect of product origin on customer purchasing preferences and to determine the degree importance of factors that role a part on preferences of imported products and domestic products with mutual comparing technic. For this reason a survey was conducted on 381 people in Trabzon. There were four product preferences attributes in survey questionnaire; product origin, quality, brand and price. In research, four hypothesis’ were constructed and to analyze these hypothesis’ conjoint technique was used. Result of study, product origin was found an important product attribute to prefer a product. Beside this, when comparing product preference attributes between imported product and domestic product, It was concluded that price, quality and brand are different effects on preferences.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :