Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketici yenilikçiliği

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1, Ahi Evran Üniversitesi2
Görüntülenme :
808
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketici yenilikçiliği, literatürde yenilikçilik eğilimi, ilgi alanına özel yenilikçilik ve yenilikçi davranış boyutlarıyla tartışılmaktadır. Yenilikçi tüketiciler; yenilikleri daha fazla takip etme, daha kolay benimseme ve çevresindeki kişilere de tanıtma eğiliminde olmaları sebebiyle, diğer tüketicilere göre pazarlama disiplini açısından daha fazla öneme sahiptirler.
Bu çalışmada tüketici yenilikçiliğinin ne olduğu, tarihsel süreçte nasıl değişim gösterdiği ve nasıl ölçülmeye çalışıldığı üzerinde durulmuştur. Ayrıca literatürde henüz çözülemeyen problemler üzerinde durularak araştırmacılar için gelecekte yapacakları çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In literature, consumer innovativeness is argued by innate innovativeness, domain-specific innovativeness and innovative behavior dimensions. Because of the fact that innovative consumers follow innovations more, adopt easier and tend to introduce people around themselves; they are more valued in terms of marketing discipline.
In this study, it was focused that what is consumer innovativeness, how changing in the historical process and how tried to be measured. In addition of those, problems in the area of consumer innovativeness to haven’t solved was emphasized and also we offered some suggestions to researchers studying in this area in the future.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :