Cilt: 1 Sayı : 1
HİZMET İNOVASYONU ODAKLI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Fahri ÖZSUNGUR

1.4K 129

Öz İnsan kaynağının etkin veverimli şekilde yönetilmesi, örgütlerde insan odaklı hale gelmesi stratejikyönetim anlayışı ortaya çıkarmıştır. Hızla artan rekabet, hizmet odaklıyaklaşımın yaygınlaşması insan odaklı stratejilerin geliştirilmesinigerektirmektedir. Örgütlerde verimliliğin işgören performansının sağlanmasıstratejik insan kaynakları yönetiminin önemini artırmaktadır. Özyeterlik,iyimserlik, umut ve psikolojik dayanıklılığa sahip işgörenlerin örgüte teminive mevcut işgörenlerin bu özelliklere uygun şekilde geliştirilmesi stratejikinsan kaynakları ile mümkündür. Ahlaki değerleri benimsemiş, örgüt ilke vekültürüne uygun hareket eden etik liderler ile işgören arasındaki ilişkinindoğru şekilde sağlanması, işgörenler arasındaki işbirliğinin sağlanması, yenifikirlerin üretilerek örgüte katma değer sağlamak amaçlarını ilke edinmiş birinsan kaynakları stratejisi örgüt başarısında önemli rol oynar. Literatürdehizmet inovasyon odaklı stratejik insan kaynakları yönetimi araştırmalarınıneksikliği nedeniyle, bu yönde araştırmaların yapılması önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Stratejik insan kaynakları yönetimi, hizmet inovasyon davranışı, psikolojik sermaye, etik liderlik, inovasyon

Kaynakça

Alsudiri, T., Al-Karaghouli,W., Eldabi, T. (2013). Alignment of large project management process to business strategy: A review and conceptual framework, Journal of Enterprise Information Management, 26 (5): 596-615, https://doi.org/10.1108/JEIM-07-2013-0050
Fahri ÖZSUNGUR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.