Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tky yaklaşımının işletme maliyet gelişim süreci üzerine etkisi ve bir üretim işletmesinde uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz işletmeleri için en önemli konulardan birisi maliyet liderliğidir. İşletmeler maliyet avantajı sağlamak için modern üretim ve yönetim metotlarına başvururlar. Öteki taraftan işletme maliyetlerinin, modern üretim ve yönetim metotlarına olan aşırı duyarlılık göstereceği bir gerçektir. Bu çalışmada, işletme maliyetlerinin, TKY karşısında nasıl bir seyir izlediği problemi temel alınarak, TKY'yi benimsemiş ve kalite yönetim sistemi belgesine sahip bir üretim işletmesinin, kalite belgesi öncesi ve belgelendirme sonrası dönemde işletme maliyet gelişim sürecinin ne gibi değişiklik gösterdiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular, TKY'nin uygulama konusu işletmenin üretim maliyetleri ve faaliyet giderleri üzerinde farklı etkileri olduğunu göstermektedir. Yine, maliyet gelişim süreci incelendiğinde faydaların sağlanması için birkaç yıl geçmesi gerektiği ve geçen zamana paralel olarak göstergelerde iyileşmelerin de arttığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

One of the most important issues for today's firms is cost leadership. Firms apply for modern methods of production and management to get cost advantage. On the other hand, it is a reality that operating costs show the extreme sensitivity to the modern methods of production and management. In this study, it is aimed to reveal operating cost development process of a manufacturing firm which adopts TQM and has quality management system certification show what kind of changes before certificate of quality and after the certification period on the basis of problem what kind of processes take place against TQM. The findings show that TQM has different effects on the production costs and operating expenses of the firm that apply. Beside this, it is identified that providing benefits needs for a few years and in parallel with these years' improvements in indicators increases, when the cost development process investigated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :