Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tky araçlarının kullanımı ve firma yenilikçiliğinin yeni ürün geliştirme hızı ve işletme performansına etkisi

Yazar kurumları :
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada toplam kalite yönetimi (TKY) araçları kullanımı ve firma yenilik çabalarının ürün geliştirme hızı ve işletme performansına olan etkisi incelenmiştir. Marmara Bölgesinde kalite belgeli işletmeler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada 96 işletmenin orta düzey yöneticisinden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Hipotezlerin test edilmesi için Regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, TKY araçlarının kullanımı ve firma yenilikçiliği işletme performansını etkilemektedir. Elde edilen bir diğer sonuç ise, yeni ürün geliştirme hızının bir ara değişken olmasıdır. TKY araçlarının kullanımı yeni ürün geliştirme hızını etkilemektedir. Firma performansının ve yeni ürün geliştirme hızının artırılması için, TKY araçlarının yenilikçilik çabaları üzerinde kullanılması gerekmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the relationships between use of total quality management (TQM) tools and firm innovativeness on new product development speed and firm performance were investigated. Data obtained from middle level managers of 96 industrial firms in Turkey which are mainly located in the Marmara region was used to examine the hypothesized relationships among study variables. The results of hierarchical regression analysis revealed that using TQM tools and firm innovativeness effects firm performance. The results also suggested that, new product development speed has a mediating effect on the relationship between using TQM tools and firm performance and therefore use of TQM tools increases firm innovativeness and performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :