Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ticari ve siyasal liberalizasyon ve ekonomik büyüme ilişkileri: geçis ekonomileri deneyimi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
867
DOI :
Özet Türkçe :

Kalkınma iktisadında popüler konulardan birisi de ekonomilerin dışa açılması ve buna bağlı olarak büyümenin sağlanacağına dair argümandır. Bu çerçevede, ekonomilerin liberalize edilmesi ve ihracata yönelik politikaların uygulanmasının ekonomik büyüme üzerinde anlamlı etkilerinin olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, ihracatın büyüme üzerinde anlamlı etkisinin olabilirliğinin ön koşulunun asgari kalkınmışlık düzeyinde olması gerekliliği ile ifade edilir. Diğer taraftan kurumsal yönetim ve iyi idare kavramları ile giderek daha popüler hale gelen literatür ise, istikrarlı büyümenin belirleyicilerinin sadece ekonomik liberalizasyonla değil, bunun aynı zamanda siyasal liberalizasyonla desteklenmesi gerekliliğine işaret eder. Bu çalışmada, geçiş ekonomilerinde siyasal ve ekonomik liberalizasyon ile ekonomik büyüme ilişkileri araştırılmıştır. Tahmin sonuçlarına göre, geçiş ekonomilerinin tamamı ile düşük gelirli geçiş ekonomilerinde yakalanamayan siyasal liberalizasyon ile ekonomik büyüme ilişkisi, üst ve orta-üst gelir grubunda bulunan ülkeler için belirgin bir şekilde ortaya çıktığı gözlenmiştir. Diğer bir ifadeyle elde edilen sonuçlar, ticari liberalizasyonun büyüme üzerine etkilerinin görülebilmesi için ekonomik açıdan asgari kalkınmışlık düzeyinde olma koşulunun olduğu gözlenmektedir. Aynı zamanda bunun siyasal anlamda da belirli bir özgürlük düzeyine ulaşmış olma gerekliliği ile paralel gittiğine işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

One of the popular topics in development economics concerns the argument that economies that are open tend to experience growth. In this perspective, there is a lot of empirical studies showing the relationship between economic liberalization and export-oriented policies on economic growth. In these studies, a precondition for export effects on economic growth is the necessity of a minimum developmental level. The academic literature is rich with good corporate and good governance concepts indicating not only that determinants of stability and economic growth are economic liberalization, but also, that economic growth needs to be supported with political liberalization. In this study, the relationships between economic growth and political-economic liberalization in transition economies have been examined. According to estimated results, the relationship between political liberalization and economic growth does not affect all transition economies and low-income transition economies have been clearly observed in high income and middle-high income transition economies. In other words, these results demonstrate that the effect on economic growth of trade liberalization advances in tandem together with minimal development conditions. Alongside this, it also seems necessary to achieve a specific level of freedom.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :