Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ticari açiklik ve finansal gelişmenin doğrudan yabanci yatirimlar üzerindeki etkisi: oecd ülkeleri üzerine dinamik panel veri analizi

Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
898
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, 1996-2011 döneminde OECD ülkeleri için ticari açıklık ve finansal gelişmenin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisini ampirik olarak araştırmaktır. Lineer panel veri modelleri için önerilen sistem GMM tahmincisi kullanılarak, ticari açıklık ve finansal gelişme değişkenlerinin uzun dönemde doğrudan yabancı yatırımlar ile pozitif olarak ilişkili olduğu belirlenmiştir. Panel VAR modeline dayalı Granger nedensellik test sonuçları ise bu değişkenlerden doğrudan yabancı yatırımlara doğru işleyen bir nedensellik tespit etmiştir. Böylece, ampirik sonuçlar OECD ülkelerinde ticari açıklık ve finansal gelişmenin doğrudan yabancı yatırımların belirleyicileri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma, bazı politika çıkarımları sunabilmektedir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to empirically investigate the impact of trade openness and financial development on foreign direct investment in OECD countries over the period 1996-2011. By using the system-GMM estimator suggested for linear dynamic panel data models, we find that trade openness and financial development are positively associated with foreign direct investment in the long-run. By using Granger causality test based on panel VAR model, we also determine the causal relationship running from these variables to foreign direct investment over the period. Thus, the empirical results imply that trade openness and financial development are the determinants of foreign direct investment in OECD countries. This paper may also provide some policy implications

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :