Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The independence of central bank: the turkısh experıence

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Rogoff'a göre ekonomi politikalarındaki değişiklik, ekonomik dalgalanmalara neden olmaktadır. Uzun dönemde ekonomik politikaları ortalama çıktı miktarını etkilemeksizin enflasyondaki dalgalanmaları arttırmaktadır. Rogoff'cu bir perspektiften enflasyonmdaki istikrarsızlık para politikasını yürütme görevi bağımsız bir temsilciye bırakılarak aşılabilir. Bu çalışma Rogoff'un geliştirdiği modele dayanarak TCMB'nin yasal bağımsızlığını analiz etmektedir. TCMB'nin bağımsızlığı Cukierman, Webb, Neyapti (1992) ve Cukierman (1994) endekslerinden faydalanılarak hesaplanmakta ve Nisan 2001 de yenilenen TCMB kanunun TCMB bağımsızlığını geliştirip geliştirmediği de araştırlmaktadır. Test sonuçları TCMB'nin bağımsızlığı ile enflasyon arasında negatif bir ilişkinin olduğunu işaret etmektedir. Bununla birlikte merkez bankasının bağımsızlığı ile çıktı istikrarı arasında bir ilişki bulunamamıştır

Özet İngilizce :

According to Rogoff, economic variables may fluctuate due to changes in economic policies. In the long run, economic policies result in increases in fluctuations in inflation rate without increasing average output level. From the perspective of Rogoff, problems regarding inflation instability can be overcame by giving the authority of making monetary policy to an independent institution. This study analyzes "legal independence" of the CBRT according to the theoretical framework developed by Rogoff. In addition, we tested independence of the CBRT by using Cukierman, Webb, Neyapti (1992) and Cukierman (1994) index, and concluded that independency of the CBRT has increased after a new law introduced in April 2001. Our econometric tests indicated that there is a negative relationship between inflation rate and independency of the CBRT. We could not, however, found any evidence to accept or reject the hypothesis of "an independent central bank results in a stable output level."

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :