Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tek parti iktidari döneminde (1923-1946) bürokrasi ve siyaset ilişkisinin weberyan değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi1, Uludağ Üniversitesi2
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Bürokrasi ve siyaset mekanizmaları, çoğu durumda birbirinin yerine geçebilecek özelliklere sahip bulunmaktadırlar. Bürokrasi, siyaset karşısında sahip olduğu bir takım özelliklerinden dolayı siyasa yapma sürecine doğrudan katılabilmektedir. Nitekim, bu çalışmanın konusunu oluşturan Cumhuriyet dönemi tek parti iktidarı süresince bu durum ağırlıklı olarak yaşanmıştır. Çalışmanın amacı, tek parti iktidarı döneminde bürokrasi-siyaset ilişkisinin Max Weber’in kavramsallaştırmış olduğu meşru iktidar tipolojileri
bağlamında değerlendirilmesidir. Bu amaçla önce bürokrasi ve siyasal iktidar kavramları ele alınmıştır. Daha sonra çalışmanın temelini teşkil eden ve bürokrasinin altın yılları olarak anılan 1923-1946 yılları arasında tek parti iktidarı dönemindeki bürokrasi ve siyaset ilişkisi üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The mechanics of bureaucracy and politics, in most cases, have the features to substitute each other. Bureaucracy, due to certain features it has against the politics, can directly participate in the political processes. As a matter of fact, this was experienced intensely during the single-party rule in the Republic era, which constitutes the subject of this study. Purpose of the study was to review the bureaucracy-politics relations in the single-party rule era in the context of the Legitimate Governmental Typologies, which was conceptualized by Max Weber. For this purpose, bureaucracy and government concepts were reviewed respectively. Thereafter, the relations between bureaucracy and politics in the period between 1923 and 1946, which constitutes the basis for the study and is considered as the golden era of the bureaucracy, was emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :