Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tedarikçi-müşteri ilişkilerinin stoklar açısından tedarik zinciri performansına etkisi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1, Karmak Endüstriyel Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.2
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, tedarik zincirinin performansının değerlendirmesinde stokların rolü incelenmiştir. Stoklar, tedarik zincirinde firmanın tepkiselliğini etkileyerek ulusal ve uluslararası pazarlarda performansını arttıran ya da azaltan; rekabet edebilirlik düzeyini belirleyen önemli unsurlardır. Firmaların satın alma süreçleri ile başlayan stoklar, ürünlerin müşterilere ulaştırılmasına değin varolduğundan tüm tedarik zincirinin fonksiyonelliği üzerinde etkin role sahiptir. Bunun nedenle, tedarikçi-müşteri ilişkilerinin stoklar üzerine, dolayısıyla tedarik zinciri performansına ne tür etkileri olduğu değerlendirilmelidir. Varyans analizi, tedarikçi-müşteri ilişkilerinin stok performansı üzerine etkisinin araştırılmasında kullanılabilecek bir yöntemdir. Çalışmada, çok değişkenli-çok kademeli varyans analizi yöntemi ile Adana'da boya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın üretim sürecinin ana hammaddelerinden birinin esas tedarikçisi olan firmalarla gerçekleştirmiş olduğu ikmal süreçleri değerlendirilmiştir. Gerçek veriler kullanılarak, ilgili dönemde planlanan ve gerçekleşen performansların analizi yapılmıştır. Müşteritedarikçi ilişkilerinin stoklar açısından tedarik zincirini nasıl etkilediğine; müşteri ya da tedarikçi yönüyle ortaya çıkabilecek değişikliklerin maliyet olarak ne tür sapmalara yol açabileceğinin analizine yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, we examined the role of inventories in the evaluation of the performance of the supply chain. Inventory, affecting the firm's responsiveness in the supply chain that increases or reduces the performance of national and international markets, is an important element that determines the level of competitiveness. Inventories of companies that start with the purchase process, product delivery to customers until the functionality exists on the entire supply chain has effective role. For this reason, the suppliercustomer relationships on the inventories, so that the effects of what kind of supply chain performance should be evaluated. The analysis of variance, the supplier-customer relationship impact on the performance of inventory is a method used in the investigation. In this study, multistage, multivariate analysis of variance method is carried out in a firm operating in the textile dye sector in Adana with companies that supply processes were evaluated. Using real data, analysis of the performances have been planned and realized in the period. Inventories in terms of how it affects the supply chain, customer-supplier relationships, customer or supplier in respect of changes that may arise as a cost analysis of what may cause a deviation are given.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :