Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir kalkınmaya katkı bağlamında örgütlerin çevresel performansları ve performans değerlendirme teknikleri

Yazar kurumları :
Aatatürk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1, Atatürk Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda örgütlerin sürdürülebilirliğe yaptıkları katkılar, küresel çevresel krizlerin yaşanması yüzünden çok önem kazanmıştır. Örgütlerin faaliyetlerinin çapı ve etkilerinin büyüklüğü göz önüne alındığında konunun önemi büyüktür. Bu bağlamda, örgütlerin sürdürülebilirliğe yaptıkları katkıları ölçmek ve çevresel performanslarını en azından karşılaştırmak bir gereklilik olmaktadır. Söz konusu ölçüm veya karşılaştırmaları yapabilmek için matematiksel tabanlı programlama tekniklerinden faydalanılabilmektedir. "Sosyal sorumluluk" ve "Yöneylem araştırması bilimi" birbirine yakın alanlar olarak algılanmamakla beraber bu durum son zamanlarda değişmiştir ve bu çalışma, "sosyal sorumluluk" bakış açısıyla konunun önemini anlatması ve örgütlerin çevresel performanslarının ölçülmesi için geliştirilmiş yöneylem araştırması tekniklerini anlatması açısından disiplinler arası bir çalışmadır.

Özet İngilizce :

The extent of the contributions that organizations make to sustainable development has gained importance recently because of the global environmental crisis. Since organizations perform enormously numerous activities on a large scale, the importance of the topic has increased for the organizations. In this respect, to measure or compare the contributions to the sustainable development made by organizations is essential. In order to make measurement or comparisons, mathematical based techniques can be employed. Although the fields of "social responsibility" and "operational research" do not seem to communicate each other, this has changed so far. This study is an interdiscipliner study explaining both the importance of the topic from "social responsibility perspective" and the operational research techniques developed for environmental performance measurement.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :