Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sub cultural differences among turkish air transport pilots in terms of crew resource management-specific non-technical skills

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1, Anadolu Üniversitesi2
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Havaaracı kazalarının en önemli nedeni insan hatalarıdır. İnsan hatalarının önemli bir bölümü insan-insan etkileşimi sürecinde ortaya çıkmakta, pilot hataları ise onların teknik olmayan becerilerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle en önemli amaçları arasında "pilotların teknik olmayan becerilerini geliştirmeye yönelik" olan CRM programları uygulanmaktadır. Bununla birlikte kültürel öğeler bireylerin tutum ve davranışlarını etkiledikleri için kültürden bağımsız olarak tasarlanan CRM eğitimlerinin başarı şansı azalmaktadır. CRM eğitiminin bekleneni vermesi ulusal kültüre uyarlanmasına bağlıdır. Ulusal kültürün yanı sıra diğer alt kültürlerin etkisinde kalan pilotlar da farklı tutumlara sahip olabilirler. Bu durum, özellikle farklı kaynaklardan pilot istihdam eden Türkiye'deki havayolu işletmeleri için son derece önemlidir. Bu çalışmada Türkiye'deki havayolu işletmelerinde çalışan ve farklı kültürel özelliklerin etkisinde kalmış Türk pilotların CRM kapsamındaki teknik olmayan becerilere ilişkin tutum farklılıkları ortaya konulmuştur

Özet İngilizce :

The most common reason of aircraft accidents is the human error. Most of those errors done occur during the human-human interactions and the errors by pilots are, to a great extent, related to their non-technical skills. Therefore; pilots receive Crew Resources Management training programs that are designed to help them acquire these skills effectively. However; since cultural issues are known to affect individual's attitudes and behaviors, the success of CRM training programs highly depends on the fact that they should be adapted according to the national and other subcultures. This is something that should be taken into consideration seriously by the airlines in Turkey, which employ pilots with different cultural backgrounds. This study presents the differences in the attitudes of the pilots working for airlines in Turkey and imposed to different cultural contexts towards non-technical skills available within the CRM framework.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :