Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal yapısal özelliklerin örgüte bağlılık üzerine etkileri

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversites1, Gaziosmanpaşa Üniversites2
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı sosyal yapısal özellikler (sosyopolitik destek, katılımcı iş iklimi, rol belirsizliği, kaynaklara erişim ve bilgiye erişim) ile örgüte bağlılık türleri arasındaki ilişkileri incelemektir. 13 kamu üniversitesinde 403 akademisyenden elde edilen veriler analiz edilmiş ve sosyal yapısal özelliklerin içten, minnet ve çıkar bağlılığı üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular her bir sosyal yapısal özelliğin örgüte bağlılık türleri ile farklı ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the relationship between the social structural characteristics (sociopolitical support, participative work climate, role ambiguity, access to resources, and access to information) and types of organizational commitment. Data obtained from 403 academic employees of 13 state universities in Turkey was analyzed and the effects of social structural characteristics on affective, normative and continuance commitment were compared. SPSS results revealed that each social structural characteristic was differentially related to various types of organizational commitment. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :