Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sorumluluk konusunda tüketicilerin beklentileri: analitik hiyerarşi süreci yöntemi ile önceliklerin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin faaliyetlerinden tüm paydaşları etkilenmektedir. Bu nedenle, işletmeler paydaşlarına karşı sorumluluk taşımalıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk olarak adlandırılan bu olgunun başarı ile gerçekleştirilebilmesi için her bir paydaşın işletmeden hangi konularda sorumluluk üstlenmesini istediklerinin ve bu istek/beklentilerinin hangilerinin daha önemli olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, işletme kıt kaynaklarını etkin olarak kullanamayacaktır. Bu çalışma, tüketicilerin sosyal sorumluluk konusunda işletmelerden beklentilerinin ve bu beklentilerin önem düzeylerinin belirlenmesini, dolayısıyla da pazarlama stratejileri geliştirilerek işletmelere öneriler getirilmesini amaçlamaktadır. Veriler sektör ayırımı gözetmeksizin tüm işletmeler, gıda üreten işletmeler ve otomobil üreten işletmeler için ayrı ayrı Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular; "tüm üç grup işletme için de en önemli görülen genel beklentilerin "ürüne ilişkin sorumluluklar", "ürün ile ilgili verilen bilginin niteliği" ve "çevresel faktörlere duyarlılık" olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca beklentiler daha detaylı incelendiğinde "sağlıklı ürün" her üç grup işletme için de önemli iken gıda sektöründe bu beklentinin daha da önemli olduğu görülmektedir. "Ürün ile ilgili verilen bilginin niteliği" de gıda sektöründe daha ön plana çıkmaktadır. Otomobil sektöründe ise "çevresel faktörlere duyarlılık" cevaplayıcılar tarafından daha önemli bir beklenti olarak tanımlanmıştır.

Özet İngilizce :

Companies must have responsibility for the welfare of their stakeholders since their stakeholders are affected from their activities. In order to successfully fulfill these responsibilities, which are called corporate social responsibility – the requirements of the stakeholders from the company and the importance levels of these requirements should be determined. Otherwise, the company can not effectively allocate its resources between these requirements. This study aims to identify the requirements of consumers from companies regarding company's social responsibility and the importance level of each requirement in order to develop marketing strategies as a recommendation. The data is obtained by using the Analytical Hierarchy Process (AHP). The importance levels of social responsibility requirements are assessed for three groups of companies: all the companies in general, companies producing food products and companies producing automobiles. The findings have shown that "responsibilities regarding the product", "the quality of the product information" and "sensitivity towards environmental factors" are the most important requirements for all three groups of companies. It is seen that consumers require "healthy food" from all three groups of companies and this requirement is especially evaluated as very important for the companies that produce food. Besides, more importance has been placed to "the quality of the product information" for the food producing companies. Respondents evaluated "sensitivity towards environmental factors" as a more important requirement for the automobile producing companies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :