Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şirket birleşme ve satın almalarının hisse senedi fiyatına etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmamızda birleşmelerin ortaya çıkışı, sebepleri, şekilleri, amaçları incelenmiş ve uygulama kapsamında, her ikisi de İMKB'de işlem gören, birinin diğerini satın alması suretiyle gerçekleşen güncel şirket birleşmeleri konu edilmiştir. 2008-2009 yıllarında gerçekleşen bahsettiğimiz nitelikteki şirket birleşmelerinin, satın alan firma açısından hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Şirket birleşmelerinin hisse senedi fiyatı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla t testi yapılmış ve anlamlı fark tespit edilen günler için endekse göre aşırı getiri elde edilip edilemeyeceği ölçülmüştür. Sonuçta 180 günlük dönemde endekse göre aşırı bir getirinin elde edilemediği, 5 ile 30 gün arası daha kısa vadelerde ise az da olsa endekse göre aşırı getiri elde etmenin mümkün olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The effects of Mergers and Acquisitions on Stock prices: In this paper it is examined the emerging of mergers & acquisitions and the causes, forms, aims of them. In practise current acquisitions are selected from 2008- 2009 M&A's that both of the companies are trading on the stock exchange of İMKB. It was used "t test" to explore the effect of acquisition on the stock prices of acquirer company, then for the statistically significant different days it is researched for the acquirer, if it is possible to acquire abnormal return by acquisitions to İMKB stock index. As a result it was found that it is not possibble to acquire abnormal return in 180 days run but it is possible to acquire AR in short run 5- 30 days

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :