Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sermaye yapısonın cari değer ve verimlilik üzerine etkisi: türk sigortacılık sektöründe bir uygulama

Yazar kurumları :
Nevsehir Üniversitesi1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Mali Endeksinin alt endeksi olan Sigorta Endeksinde (XSGRT) işlem gören sigorta firmalarının, sermaye yapılarının cari değerleri ve verimlilikleri üzerinde etkisinin olup olmadığının belirlenmesidir. Ayrıca eğer bir etki varsa bu etkinin ne yönde olduğunun ortaya konulması da amaçlanmaktadır. Araştırmada; toplam yabancı kaynakların, karşılıkların ve diğer pasiflerin firmanın cari değeri ve verimliliği üzerine etkisini ölçmek üzere Çoklu Regresyon Analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda, sigorta şirketlerinin sermaye yapısı ile firmanın cari değeri arasında istatistikî açıdan anlamlı bir ilişkiye rastlanmamakla birlikte sermaye yapısı ile firma verimliliği arasında ters yönlü bir ilişki saptanmıştır

Özet İngilizce :

This study examines insurance firms on the Istanbul Stock Exchange (ISE) that are included in the ISE insurance sector index (XSGRT). The presence and direction of an effect of capital structure on firm value and efficiency is tested. In this study, we use multiple regression method to analyze the effects of total liabilities, reserves and total equity on their firm value and efficiency. Results indicate that there is no statistically significant relationship between capital structure and firm value; however, there exists an inverse relationship between capital structure and efficiency. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :