Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Serbest bölgelerde vergi uygulamalarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Osmangazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Serbest bölgeler, ilk zamanlardan günümüze kadar amaçları, şekil ve özellikleri bakımından ve kuruldukları ülkelerin yapılarına göre çeşitli aşamalardan geçmiştir. Serbest bölgeler etkin bir şekilde kullanıldıkları taktirde ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar yapabilmektedir. Günümüzde serbest bölgeler, hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş ülkelerde yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Bu çalışmanın amacı, serbest bölgelerin genel amaç ve özellikleri belirterek, serbest bölgelerin ülke ekonomilerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin açıklanması ve 5084 sayılı Kanun sonrasında serbest bölgelerde vergi uygulamalarının incelenmesidir.

Özet İngilizce :

The tax-free regions, fom in the past to today have passed various stages according to the structure of countries which established the tax free regions and the aims, forms and features of the tax free regions. If the tax free regions have been used effectively. They could contribute important to the country's economy. Nowadays, the tax free regions find a widespread use area for both developing countries and developed countries. The objective of this article is to determine the general aim and properties of the tax free regions. Also in this study, it is stated the positive and negative effects of the tax free regions in country's economy. After 5084 code was acted, tax applications are investigated in the tax free regions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :