Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sektörel bazda bir etkinlik ölçümü: vza ile bir analiz

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Bu Çalışmada Veri Zarflama Analizi kullanılarak Otomotiv Sanayiindeki firmaların etkinlikleri belirlenmiştir. VZA, çok sayıda girdi ve çıktıya sahip karar birimlerinin etkinliklerini ölçen doğrusal programlama tabanlı bir tekniktir. Çalışmada öncelikle Frontier Analist programı kullanılarak yeterli verisi olan firmaların girdi ve çıktıları kullanılarak Ölçeğe göre sabit ve değişken getiri varsayımlarıyla etkinliği ölçen, CCR (girdi minimizasyonu yönelimli) ve BCC (çıktı maksimizasyonu yönelimli) modelleri tahmin edilmiş ve etkin olan/olmayan firmalar belirlenmiştir. Daha sonra ölçek büyüklüğüne göre firmaların etkinlikleri mukayese edilmiştir. On üç firma arasında altı firmanın girdilerde etkin olamadığı belirlenirken, küçük ölçekli firmaların daha etkin oldukları gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study Firms' efficiencies in Automotive Industry were determined usinng Data Envelopment Analysis (DEA). DEA is a linear programing based technique measuring the efficiency of decision units in the presence of multiple input and outputs. At the first step, firms with available data were evaluated using Frontier Analyst Method. Then the with hypotetical constants and variable returns to scale CCR (minimize input usage) and BCC (maximize output) models the efficiency/unefficiency of firms were determined. Later, efficiecy of firms were compared according to their scaling mode. Of 13 firms 6 were determined to be unefficient in input usage. In addition to that the small scale firms found to be more efficient than the others.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :