Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Risk yönetim süreci ve risk yönetmekte kullanılan teknikler

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ilk olarak risk kavramıyla ilişkili olduğu düşünülen olasılık, belirsizlik ve karar verme kavramları irdelenmiş olup, risk ve risk yönetimi arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmeye başlanan risk yönetimi ile organizasyonlardaki mal ve kişilerin korunması amaçlanmıştır. Bu tarz bir yönetim tekniği ile bir işletmenin kazanma gücünü koruyarak, organizasyonda oluşabilecek beklenmeyen kayıplarının en düşük maliyetle minimize edilmesi için gerekli kaynakların ve faaliyetlerinin planlanması, organizasyonu, yönetilmesi ve kontrol edilmesi hedeflenmiştir. Daha sonra, risk yönetiminin süreçleri inceleme konusu yapılmıştır. Bu süreçler şunlardır: Riskin tanımlanması, riskin değerlendirilmesi ve hesaplanması, alternatif risk düzeltme araçlarından seçim yapmak, seçilen alternatif veya alternatiflerden bir veya birkaçının uygulanması ve sonuçların kontrolüdür. 

Özet İngilizce :

In this study firstly, the relationship between risk and risk management was investigated by examining concepts such as probability, ambiguity and decision making. The development of risk management in the USA in the 1950s aimed the protection of people and goods with minimum loss. Such management techniques intended to minimize losses with lowest cost while protecting an organization’s profit making power by planning, organization, management and control of necessary resources and activities. Afterwards the processes of risk management such as identification, evaluation and assessment of the risk, alternative risk correction devices, selected alternatives, evaluation and control were examined

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :