Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazara yönelik hizmet etkinliği ve erzurum ilindeki otomotiv bayilerinin hizmet etkinliklerine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü1
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz dünyasında, tüketici istek ve taleplerinin karşılanması ve işletmelerde ürün ve hizmet kalitesinin sağlanmasında hizmet etkinliği ön plana 1çıkmaktadır. Hizmet etkinliği tüm sektörlerde olduğu gibi otomobil sektöründe içinde önemli satış stratejilerinden bir tanesidir. Bu çalışmada Erzurum otomotiv sektörü incelenerek, işletmeler için bazı çıkarımlarda bulunulmuştur. Çalışmada Erzurum il merkezinde bulunan 17 otomobil satış firması veri zarflama analizi (VZA) ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Uygulama sonucunda, otomobil sektöründeki bayilerin performans düzeyleri dikkate alınarak verimlilik dereceleri belirlenmiştir. Elde edilen analiz bilgileri sonucunda, hizmet üretiminde etkinlik seviyesi düşük otomotiv bayilerinde aylak girdilerin yoğun olduğu gözlenmiştir. Her bir bayiinin performansı birbirleriyle kıyaslanarak, etkinlik değerleri ve etkin olmayan bayiler için tavsiye edilen potansiyel iyileştirmeler verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In our world, meeting the consumer wishes and demands puts the prioty on services efficiency in providing the quality of products and services. Services efficiency is one of the most important matters and strategy in automotive sector like all sectors. In this study, automotive sector in Erzurum have been examined and some conclusions have been drawn for companies. In this study, services efficiency in seventeen dealers in automotive sector in Erzurum City Center have been examined by DEA (Data Envelopment Analysis). The performances of dealers in automotive sector is compared with the others and the efficiency rate for each dealers is assessed. Efficiency scores of each dealer are obtained and potential improvements are advised for inefficient dealers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :