Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Para talebi – para politikası ilişkisi: türkiye için eş-bütünleme analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yeditepe Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, para talebinin yapısına ilişkin ampirik tahminlerin para politikası tasarımındaki yeri dikkate alınarak Türkiye için para talebi fonksiyonunun uzun dönemde istikrarlılığı 1987-2005 dönemi için kalıntıların incelenmesine dayalı eş-bütünleme analizi tekniği kullanılarak test edilmiştir. Türkiye'de esnek döviz kuru uygulamasına geçilmesinin ardından, para politikasının ne şekilde uygulanacağı sorusu önemini korumuştur. Bu çerçevede, özellikle finansal serbestleşme süreci ile birlikte para talebi ve para çarpanındaki istikrarsızlık nedeniyle para politikası açısından parasal tabanının çapa olma niteliğini kaybettiği konusunda çeşitli değerlendirmeler bulunmaktadır. Çalışmada, eş-bütünleme analizinin ortaya koyduğu para talebinin istikrarsızlığına ilişkin sonuçlar verilerek Merkez Bankası tarafından uygulamasına başlanılan enflasyon hedeflemesinin Türkiye'de başarılı olabilmesi için gerekli koşullar tartışılmakta, uygulamanın olası fayda ve riskleri irdelenmektedir.

Özet İngilizce :

In this paper, the hypothesis of existence of stationary long run money demand function is tested by using residual based cointegration method for period 1987-2005, since empirical money demand estimations are used by monetary authorities as a major tool in designing monetary policy. After the transition to flexible exchange rate regime in Turkey, the question of how to implement the monetary policy has maintained its importance. Moreover, it is usually argued that after the financial liberalization the shifts in money demand and the money multiplier have made base money a less reliable anchor for monetary policy. Considering the Turkish Central Bank's decision of adopting inflation targeting regime, the revision of the benefits as well as constraints of an inflation targeting framework and the necessary preconditions for its successful implementation in Turkey is discussed. Finally, the results of the cointegration analysis which shows the instability of money demand for the considered period is presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :