Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özsermaye kârliliği ve hisse başina kazanç açisindan kapsamli kârin incelenmesi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye Muhasebe Standardı 1(TMS 1)’ de kapsamlı gelir tablosu ve söz konusu gelir tablosunda raporlanacak kapsamlı kâr kavramı düzenlenmiştir. Düzenlemede belirtilen kapsamlı kâr, net kâr rakamına kapsamlı gelir unsurlarının ilavesiyle bulunan kâr rakamıdır. Bu rakamın finansal tablolarda ve performans ölçümünde kullanılan finansal oranlarda farklılıklar yaratıp yaratmadığı karar alıcılar açısından önem arzetmektedir. Bu doğrultuda
çalışmada İMKB’ de işlem gören imalat sektöründe yer alan işletmelerin finansal tabloları üzerinde yapılan inceleme ile kapsamlı kâr ve net kâra göre hesaplanan özsermaye kârlılığı ve hisse başına kazanç arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir.

Özet İngilizce :

The arrangement made in Turkish Accounting Standards 1 (TAS 1) introduced comprehensive income statement which consequently created the concept of comprehensive income. Comprehensive income is the figure calculated by adding comprehensive income constituents to the net income figure. It has been argued whether this figure results in differences in the financial rates used in the financial statements and in the performance measurement. Accordingly, we review in this study on the manufacturing enterprises enlisted in Istanbul Stock Exchange whether there are reasonable differences between return on equity calculated based on comprehensive income and net income and earnings per share.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :