Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oyunların değişik alanlarda kullanım geçerliliği ve simülasyon yaklaşımı

Yazar kurumları :
Gebze Yüksek Teknoloöji Enstitüsü İşletme Fakültesi1, Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Günlük hayatta pek çok karmaşık yada içinden çıkılması zor olan problemlerle karşılaşırız. Bu tür problemlerin üstesinden gelmenin değişik yolları vardır. Bu yollardan biriside simülasyon yaklaşımıdır. Simülasyon yaklaşımıyla gerçeğin basitleştirilmiş bir modeli kurularak, basitleştirilmiş modelden bilgi elde edilir. Elde edilen bilgiler gerçek probleme uygulanarak problem çözülür. Araştırmacı, hedeflemiş olduğu araştırmasında istediği bilgiyi elde etmek için, araştırma sorularını cevaplamada oyuna başvurabilir. Oyuna başvurma işleminde çeşitli yaklaşımlar yada yöntemler kullanılır. Bu çalışmada; simülasyon yaklaşımı ve geçerlilik kavramları üzerinde durularak, bir araştırma aracı olarak oyun, bir üretim aracı olarak oyun, bir öğretim aracı olarak oyun ve oyunların tehdit edilmesi konuları simülasyon yaklaşımı ve geçerliliği araştırıldı. Üzerinde durulan oyunların geçerliliğini ve tasarım sürecini göstermek için matematiksel oyun yaklaşım(Yoshinobu Teraoka ve Yasuyoshi Yamada's 1995:59-67) modellerinden faydalanıldı. Tehditleri önlemek için öneriler sunuldu.

Özet İngilizce :

One of the ways to overcome many complex problems faced in every day is a simulation approach. In this approach, the simplified model of a real case is built and information is benefited from that model. The obtained information is applied to the real problem and the problem is solved. In order to obtain the required information, researchers can apply to a game to answer to questions. In applying to the game various methods or ways are used. In this research simulation approach and validity concepts were studied. The game as research tool, a production tool, a learning tool and threaten of the games were investigated with the simulation approach and validity. (Yoshinobu Teraoka and Yasuyoshi Yamada's 1995: 59-67) model was utilized. A few suggestions and applications were made to avert these threats.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :