Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel özdeşleşme ve kontrol algılamalarının, çalışanların işten ayrılma niyeti ve iş performansına etkileri

Yazar kurumları :
KHO Dekanlığı1
Görüntülenme :
932
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde çalışanların iş performanslarının artırılması önemli bir süreçtir. Bu kapsamda örgütsel özdeşleşme kavramı çok sayıda bağımlı değişkenin öncülü olarak bir çok araştırmaya konu olmaktadır. Bu çalışmada, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren çalışanların örgütsel özdeşleşme ve kontrol algılamalarının işten ayrılma niyetleri ve iş performansları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada her bir değişkenin birbiri ile olan ilişkileri ortaya konulan hipotezler vasıtası ile incelenmiş ve modelin uyumluluğu yapısal eşitlik modeli yardımıyla analiz edilmiştir. Belirlenen örneklem üzerinde uyumluluk testleri yapılarak modelin hedef örneklem üzerindeki geçerliliği tartışılmıştır. Çalışma sonucunda, çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeylerinin süreç kontrol ve karar kontrol algılarını, işten ayrılma niyetlerini ve iş performanslarını anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenmiştir. Analiz edilen yapısal eşitlik modelinin uyum indeksleri incelendiğinde (GFI:0.90; AGFI:0.85; CFI:0.94;TLI:0.92; NFI:0.87; RMSEA:0.05; CMIN/DF:1,6) modelin kabul edilebilir bir model olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Today's, rising of employee's performance is an important process. At this point, organizational identification as frontier of a lot of dependent variables is the main subject of studies. In this study, the effects of organizational identification and control perception of bank employees' to their turnover intention and job performance are searched. Relations of variables with each other are examined by the help of suggested hypothesis and model coherence is analyzed by the help of structural equation model. Availability of model on target sampling is discussed with executing coherence tests on decided sampling. Consequently, it decided that employee's organizational identification level effects meaningfully process control, decision control perception, turnover intention, and job performance. It is decided that the model (GFI:0.90; AGFI:0.85; CFI:0.94;TLI:0.92; NFI:0.87; RMSEA:0.05; CMIN/DF:1,6) is acceptable when coherence index of analyzed structural equation model is examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :