Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel özdeşleşme, örgütsel imaj ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, örgütsel özdeşleşme, örgütsel imaj ve örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda çalışanların örgütleriyle özdeşleşme derecesi belirlenmiş, algılanan dış imajın çekiciliğinin örgütsel özdeşleşme üzerine etkisi araştırılmış ve örgütsel özdeşleşmenin de ÖVD üzerine etkisi ortaya konmuştur. Ayrıca algılanan dış imajı, örgütsel özdeşleşmeyi ve ÖVD'yi etkileyebileceği düşünülen yaş ve eğitim düzeyi kontrol değişkeni olarak ele alınmıştır. Öngörülen ilişkileri test etmek için bir işletmede uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir. Bulgular, örgütün dış imajını çekici bulan çalışanların örgütle daha güçlü biçimde özdeşleştiğini ve örgütsel özdeşleşmenin ÖVD'yi olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to find out the relationship between organizational identification, organizational image and organizational citizenship behavior (OCB). In this context, the degree of identification with the organization was determined, the impact of the attractiveness of perceived external image on organizational identification was investigated and the impact of organizational identification on OCB was determined. Also age and gender, which were thought to have a potential to affect these concepts, were taken as control variables. In order to test the expected relationships, an application study was conducted in a company. The results showed that employees who perceived the external image of the organization more attractive identified with the organization more strongly. Moreover, organizational identification affected organizational citizenship behaviors positively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :